Contact

eb-suite limited

  • 2101, Win Plaza,
    9 Sheung Hei Street, Hong Kong
  • +852 3611 0949
  • enquiry@eb-suite.com
  • www.eb-suite.com
  • 2109, Jiaxin Building,
    92 Jinsha East Road, Shantou, China